Lạnh sạc Hose

R134a lạnh Hose, AC lạnh Hose, Linh hoạt lạnh Hose.