Twin hàn ống

T Lớp hàn ống, Hàn khí Hose, hàn ống cao su.