Twin hàn ống

T Lớp hàn ống, hàn khí Hose, Hàn ống cao su.