Ống phân phối nhiên liệu

vòi nhiên liệu linh hoạt, ống cấp nhiên liệu, ống cao su công nghiệp.