PTFE bện ống

Ống Teflon bện, Ống bện Teflon, Ống lót Teflon.