Ống nhiên liệu cao su

Ống nhiên liệu bện, Ống chuyển nhiên liệu, ống phun nhiên liệu.