Liên hệ chúng tôi
Amanda Tang

Số điện thoại : +86 137 5812 5058

WhatsApp : +8613758125058

Hội chợ Bauma ở Thượng Hải

November 14, 2018

Chào mừng đến thăm chúng tôi:

 

Gian hàng 570, Hội trường W2

 

Địa chỉ: Trung tâm triển lãm quốc tế mới Thượng Hải

 

Ngày: 27 đến 30 tháng 11

 

Công ty TNHH Cao su và Nhựa Hàng Châu Paishun

 

Hội chợ Bauma ở Thượng Hải

 

Hội chợ Bauma ở Thượng Hải

 

Hội chợ Bauma ở Thượng Hải

 

Hội chợ Bauma ở Thượng Hải

 

Hội chợ Bauma ở Thượng Hải

 

Hội chợ Bauma ở Thượng Hải