Vòi rửa áp lực cao

vòi thay thế máy giặt áp lực, ống nước máy giặt, vòi rửa áp lực cao.